בר-עשנן ארץ-ישראלי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ceratocapnos turbinata