בר-עשנן ארצישראלי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ceratocapnos turbinata