עשנן צפוף תמונה קודמת  © Photo: David Eisenberg  
 
Fumaria densiflora