עשנן צפוף תמונה הבאה  © Photo: David Eisenberg  
 
Fumaria densiflora