ברומית אדמונית תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Bromus rubens