ברומית אדמונית תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Bromus rubens