דם-המכבים האדום נחל כזיב, אפריל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Helichrysum sanguineum