דם-המכבים האדום תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Helichrysum sanguineum