מרוות המדבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Salvia deserti