מרוות המדבר תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Salvia deserti