לוף ארץ-ישראלי , מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Arum palaestinum