לוף ארץ-ישראלי , מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Arum palaestinum