שום ההרים תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium pseudocalyptratum