שום ההרים תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium pseudocalyptratum