לוטוס מקרין חרמון תמונה קודמת  © Photo: Yaakobson Uzi  
 
Lotus corniculatus