לוטוס מקרין תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lotus corniculatus