תלתן הביצות תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Trifolium fragiferum