תלתן הביצות תמונה הבאה  © Photo: Liora Keret  
 
Trifolium fragiferum