צפורנית מגוונת תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Silene colorata