צפורנית מגוונת תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Silene colorata