פרעושית ערבית תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Pulicaria arabica