פרעושית ערבית תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Pulicaria arabica