אגמון האגם תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Schoenoplectus lacustris