אגמון האגם תמונה הבאה  © Photo: Liora Keret  
 
Schoenoplectus lacustris