אנקון פגיוני תמונה קודמת  © Photo: Aryeh Trainin  
 
Anchonium billardierei