אנקון פגיוני תמונה הבאה  © Photo: Aryeh Trainin  
 
Anchonium billardierei