אשבל זוהרי תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Stachys zoharyana