אשבל זוהרי תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Stachys zoharyana