בן-חיטה שרוני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Aegilops sharonensis