בן-חיטה שרוני , מאי תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Aegilops sharonensis