רב-פרי בשרני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Polycarpon succulentum