רב-פרי בשרני תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Polycarpon succulentum