שום מזרחי תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Allium israeliticum