שום מזרחי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Allium israeliticum