פשטה שרועה תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Bacopa monnieri