פשטה שרועה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Bacopa monnieri