כתריים אדמדמים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amnon Livne  
 
Dipcadi erythraeum