כתריים אדמדמים תמונה הבאה  © Photo: Amnon Livne  
 
Dipcadi erythraeum