ארנבית שרועה תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Arnebia decumbens