ארנבית שרועה תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Arnebia decumbens