דלעת-נחש מצויה גליל תחתון, פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Bryonia cretica