דלעת-נחש מצויה גולן, פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bryonia cretica