דלעת-נחש מצויה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Bryonia cretica