בת-חול ארץ-ישראלית תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Ammochloa palaestina