בת-חול ארץ-ישראלית תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Ammochloa palaestina