בסיה צמירה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bassia eriophora