בסיה צמירה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Bassia eriophora