שום הנגב תמונה הבאה  © Photo: Zvika Avni  
 
Allium rothii