שום הנגב בורות לוץ, 3-2014 תמונה קודמת  © Photo: Roee Kantor  
 
Allium rothii