עוקץ-עקרב מדברי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Heliotropium arbainense